Regulamin

§1
Jeśli używasz portalu Ski247.pl, akceptujesz warunki zawarte w tym regulaminie.

§2
Twórcą i właścicielem portalu Ski247.pl jest Jakub Zygmunt, zwany poniżej "Autorem".

§3
Wszystkie materiały zawarte na portalu Ski247.pl są objęte prawami autorskimi i ich wykorzystanie bez pozwolenia, o którym mowa w par. §4 jest możliwe jedynie na użytek własny.

§4
Kopiowanie, powielanie, publikacja oraz wykorzystanie wyżej wymienionych materiałów w celach komercyjnych jest dozwolone jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody po skontaktowaniu się z Autorem poprzez adres info@Ski247.net.

§5
Autor zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkowników informacji zawartych na Ski247.pl.