Dyscypliny slalomowe

Slalom Gigant

1. Różnica wzniesień: 250 – 450m dla mężczyzn, 250-400m dla kobiet

2. Bramki:

 • Bramka składa się z dwóch par jednakowych tyczek z jednakowymi płachtami o wymiarach 0,5 x 0,75m
 • Dolna krawędź płachty powinna się znajdować na wysokości około 1m
 • Szerokość bramki: 4-8m

3.Ilość bramek: 11 – 15% różnicy wzniesień w metrach

4.Bramki usytuowane są na przemian – niebieskie i czerwone

5.Odległość między najbliższymi 2 tyczkami sąsiadujących bramek nie powinna być mniejsza niż 10m

6.O wyniku decyduje suma czasów z dwóch przejazdów na dwóch różnych trasach

7.Kolejność startu:

 • W 1. przejeździe brana jest pod uwagę punktacja FIS
 • W 2. przejeździe decyduje kolejność z pierwszego przejazdu, oprócz pierwszych 30 zawodników, którzy startują w kolejności odwrotnej do zajętego miejsca w 1. przejeździe i startują na początku 2. przejazdu

Slalom Super Gigant

1. Różnica wzniesień: 400 – 650m dla mężczyzn, 400-600m dla kobiet

2. Bramki:

 • Bramka składa się z dwóch par jednakowych tyczek z jednakowymi płachtami o wymiarach 0,5 x 0,75m
 • Dolna krawędź płachty powinna się znajdować na wysokości około 1m

3. Szerokość bramki:

 • 6-8m dla bramek horizontalowych
 • 6-12m dla bramek verticalowych

4.Ilość bramek: min 7% różnicy wzniesień w metrach

5.Bramki usytuowane są na przemian – niebieskie i czerwone

6.Odległość między 2 skrętnymi tyczkami sąsiadujących bramek:

 • Przynajmniej 15m dla kombinacji vericalowych lub kombinacji opóźnionych
 • Przynajmniej 25m w pozostałych przypadkach

7.Super gigant rozgrywany jest w jednym przejeździe

8.Kolejność startu dla Super Giganta ustalana jest na podstawie punktacji FIS.

Slalom

1. Różnica wzniesień: 180 – 220m dla mężczyzn, 140 -220m dla kobiet

2. Bramki:

 • Bramki składają się z 2 tyczek
 • Szerokość bramki: 4-6m

3. Bramki usytuowane są na przemian – niebieskie i czerwone

4. Ilość bramek: 30-35% różnicy wzniesień +/- 3 w metrach

5. O wyniku decyduje suma czasów z dwóch przejazdów na dwóch różnych trasach

6. Kolejność startu:

 • W 1. przejeździe brana jest pod uwagę punktacja FIS
 • W 2. przejeździe decyduje kolejność z pierwszego przejazdu, oprócz pierwszych 30 zawodników, którzy startują w kolejności odwrotnej do zajętego miejsca w 1. przejeździe i startują na początku 2. przejazdu

Sprzęt

Gigantka

Narta dedykowana do jazdy z dużą prędkością, płynnego pokonywania łuków charakteryzujących się promieniem skrętu 16-23m. Parametry nominalne możliwe są do osiągnięcia na odpowiednio przygotowanej, wyratrakowanej, specjalnie utwardzonej nawierzchni. Stabilne prowadzenie w skręcie przy dużych prędkościach możliwe jest dzięki zwiększonej sztywności poprzecznej i wzdłużnej...

Zobacz »


Slalomka

Narta doskonale nadająca się do szybkich skrętów, o krótkim promieniu, na idealnie przygotowanej, wyratrakowanej, niekiedy specjalnie utwardzanej nawierzchni. Znaczna sztywność poprzeczna i wzdłużna pozwala na agresywne pokonywanie tyczek, na gęsto ustawionym slalomie. Krótki promień skrętu między 9 – 15m uzyskany jest dzięki intensywnemu taliowaniu. Dużą siłę docisku krawędzi...

Zobacz »


Narta freeride

Narta przeznaczona do jazdy na dziewiczych, przykrytych nienaruszoną warstwą śniegu zboczach oraz na nieprzygotowanych, nieutwardzonych nawierzchniach oferujących zmienne warunki. Celem projektantów jest zmniejszenie siły docisku...

Zobacz »